Διεθνείς οργανώσεις και φορείς
Προβολή # 
1 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
2 Διεθνής συνομοσπονδία μαιών (International Confederation of Midwives)
3 Παγκύπριος σύνδεσμος νοσηλευτών και μαιών
4 Παγκόσμια συμμαχία για το θηλασμό (World Alliance for Breastfeeding Action)