Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

Ποιοί είμαστε

Η Ελληνική Ψυχοπροφυλακτική Εταιρεία είναι Επιστημονική-Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία κατά τα άρθρα 741-784 του αστικού κώδικα.
Έδρα της εταιρείας είναι ο δήμος Αθηναίων, στεγάζεται στα γραφεία του Σ.Ε.Μ.Α. στην οδό Παππά 2 Αμπελόκηποι.

Ο σκοπός της εταιρείας δεν είναι κερδοσκοπικός αλλά καθαρά επιστημονικός και κοινωνικός. Αποβλέπει στη βελτίωση και ανύψωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών της ιατρικής μαιευτικής και μαιευτικής φροντίδας κατά την περιγεννητική περίοδο, στην προστασία της μητρότητας και στην ορθή εφαρμογή και διάδοση μεθόδων φυσικού τοκετού στην Ελλάδα.

Για την πραγμάτωση αυτού του σκοπού η εταιρεία θα συνεργάζεται με Οργανισμούς, ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.

Θα διοργανώνει συνέδρια, εκθέσεις, ημερίδες, παρουσιάσεις και σεμινάρια.

Θα εκδίδει παντός είδους δελτία, έντυπα, περιοδικά και βιβλία. Θα συνεργάζεται με άλλους επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς είτε του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Θα οργανώνει, θα προωθεί, θα ενισχύει και θα χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην ιατρική μαιευτική και μαιευτική φροντίδα καθώς και σε κοινωνικά και ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία της μητέρας και του εμβρύου/νεογνού.

Μέλη της εταιρείας μπορούν να γίνουν μαιευτήρες, μαίες/τες με αίτησή τους η οποία θα συνοδεύεται από δύο εισηγήσεις-προτάσεις δύο ενεργών μελλών της εταιρείας.

Τα υποψήφια μέλη μπορούν να παίρνουν τα έντυπα από τα γραφεία της εταιρείας. Για οποιαδήποτε πληροφορία-διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Επιθυμία του διοικητικού συμβουλίου και των ιδρυτικών μελών της εταιρείας είναι η αύξηση των ενργών μελών της ώστε η εταιρεία να έχει την δυνατότητα να αναπτύξει όλες τις δραστηριότητες που προβλέπονται από το καταστατικό της.

Ιδρυτικά  μέλη  της   εταιρείας  είναι:
Ροσόλυμος   Χρήστος,  Σαλάκος  Νικόλαος,   Τραγέα  Ρεβέκκα,  Δημοπούλου  Ελευθερία,  Μάλφα  Καλλιόπη,  Χρηστάκου  Ευαγγελία,Τραγέα  Χριστίνα,   Κύρου  Μαρία,  Πανανή  Περμανθία,  Τσιβρά  Ειρήνη,   Αντωνάκου  Αγγελική,  Σουλάκης  Γεώργιος,  Μοσχάκη  Βικτωρία,   Ηλιάσκου  Στυλιανή,   Βλάχος  νικόλαος,  Κοβάνη  Γεωργία,   Νικολοπούλου  Ουρανία,   Εκίζογλου  Χρυσούλα,  Ποπόνα  Ανθούλα,  Μπιλάλης  Δημήτριος,  Μουζάλας  Ιωάννης,Δώδος  Δημοσθένης,  Χάδλα  Παρασκευή,   Φίλη  Μαρία,  Ηλιάδη  Παναγιώτα,   Παλληκαρά  Λαμπρινή,   Γερμανού-Παππά  Ευαγγελία,   Σγαρτσου   Αικατερίνη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Πρόεδρος:  Μάλφα Καλλιόπη
Αντιπρόεδρος:  Αντωνάκου Αγγελική
Γραμματέας: Βασιλάκη Ιωάννα
Οικονομικός  διευθυντής: Ηλιάδη Παναγιώτα
Επιστημονικός  διευθυντής: Νικολοπούλου Ουρανία
Αναπληρωματικό  μέλος: Μπουρουτζόγλου Μαρία